facebook-128

Program studiów

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomwych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Adresaci Program studiów podyplomych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz coaching. Absolwenci studiów podyplomych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów

 

Program i organizacja studiów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie


Studia podyplomowe:

Executive Master of Business Administration


Czas trwania:

2 semestry, 30 ECTS, 185 godzin wykładowych


Lokalizacja:

Warszawa


Język wykładowy:

polski lub angielskiProgram Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Absolwenci wraz z dyplomem w języku angielskim otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z listą modułów Programu Executive MBA.

 

Program Executive MBA składa się z następujących modułów:

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie kryzysowe
 3. Zarządzanie międzynarodowe
 4. Zarządzanie zmianami
 5. Strategia marketingowa
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz zarządzanie osobiste
 7. PR & Social media i komunikacja społeczna
 8. Etyka biznesu
 9. Przywództwo & Coaching
 10. Zarządzanie projektami
 11. Protokół biznesowy
 12. Negocjacje i mediacje
 13. Prawo biznesowe
 14. Psychologia decyzji menedżerskich

Kadra