facebook-128

Trenerzy

Ilustracja kontaktu

Ireneusz Jacyszyn

Menedżer, coach, trener, konsultant biznesowy
Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od 1994 roku związany z branżą ubezpieczeniową. Zajmując wysokie stanowiska menedżerskie w departamentach sprzedaży Prudential, Aviva (dawniej Commercial Union ) i Generali zdobył wszechstronne doświadczenie w budowaniu, szkoleniu
i zarządzaniu wielotysięczną siecią sprzedaży usług ubezpieczeniowych, finansowych i emerytalnych.

W czasie swej pracy przechodząc wszystkie szczeble kariery budował i zarządzał zespołami szkoleń i wsparcia sprzedaży:

Jako dyrektor ds. szkoleń (w latach 1996-1998 w CU, 2003-2004 w Generali, 2009- 2010 w Aviva, 2012-2015 w Prudential)
był odpowiedzialny min. za wdrażanie a następnie utrzymanie systemów szkoleń, ścieżek rozwoju i kompetencji dla agentów
i menedżerów.

Jako dyrektor ds. wsparcia struktur sprzedaży (w latach 1999-2002, 2005-2009 w CU obecnie Aviva) był członkiem ścisłego grona zarządzającego własną siecią sprzedaży. Był odpowiedzialny min. za planowanie i monitoring sprzedaży, umowy i systemy kompensacyjne, logistykę i administrację struktur, akcje sprzedażowe. Jednocześnie jako Rzecznik Agentów uruchomił Biuro Rzecznika Agentów, które rozpatrywało ludzkie sprawy wykraczające poza umowy i procedury.

W latach 2011-2012 Partner zarządzający w zespole konsultantów dla branży ubezpieczeniowej InsConsultants.
Od 2012 roku uczestniczył w bardzo udanym powrocie na polski rynek po 70 latach firmy Prudential Assurance Company, będąc odpowiedzialny za zbudowanie systemu szkoleń i zespołu trenerskiego dla Sieci Agencyjnej.

Kadra