facebook-128

Trenerzy

Ilustracja kontaktu

dr Joanna Korpus

Joanna Korpus – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka ponad 70 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, min.: „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, projekt badawczy MNiSW, 2006-2008; „Koncepcje zarządzania strategicznego w organizacjach nienastawionych na zysk”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 2008-2009; „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, projekt badawczy finansowany przez NCN w Krakowie, 2011-2012 ; „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 2014-2015. Konsultant i wykładowca na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw.

Kadra