facebook-128

Trenerzy

Ilustracja kontaktu

Prof. zw. dr hab. Alexander J.Belohlavek, Dr h.c.

Alexander J. Belohlavek - profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej.
Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

Kadra