facebook-128

Aktualności

Promocja Absolwentów Executive MBA


3 marca 2017 r. w Sali Senatu WSM w siedzibie Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczysta Promocja absolwentów Elitarnego Programu Studiów Podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) Uroczystego aktu promocji dokonał JM Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, , MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie wręczając absolwentom stosowne certyfikaty oraz świadectwa ukończenia studiów. Swoje słowa do absolwentów skierował również JE Mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie.
 

W uroczystości wśród zaproszonych gości udział wzięli m. in.: Pan mgr Tomasz Szmel Dyrektor Centrum Ds. Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie oraz Pani Dyrektor Elżbieta Jędruszczak.

 

Executive MBA 2016/2017

23 października 2016 roku w Sali Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczysta Inauguracja prestiżowych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr.h.c. Mult., Prezydent WSM w Warszawie, J.M. prof. zw. dr hab.inż. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie, Pan mgr Radosław Dawidziuk, MBA Kanclerz WSM oraz Pan mgr Tomasz Szmel Dyrektor Centrum Ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie. Wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie w dobie rewolucji talentu" wygłosił Pan Daniel George Milewski, MBA, Poseł na Sejm RP, Przedstawiciel RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W uroczystości licznie udział wzięli słuchacze studiów podyplomowych EMBA oraz wykładowcy.

 IMG_6651.JPG

 

 

Kadra