Kolegium redakcyjne

Paweł Czarnecki – Redaktor Naczelny,

Sekretarz redakcji:
mgr Dorota Wójcik-Kośla

Redaktorzy Tematyczni:
dr hab. Małgorzata Dobrowolska
dr Sławomira Lisewska
dr hab. Aneta Majkowska
dr Piotr Mikołajczyk
ks. dr Andrzej Lewczak
dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska


Redaktorzy językowi:
prof. Tamara Yakovuk – język rosyjski
dr Ivan Balaž – język czeski i słowacki
prof. Ramiro Delio Borges de Meneses – język, angielski, hiszpański i portugalski,
mgr Marcin Szawiel –język polski
dr Martin Laczek – język angielski
prof. Jurij Kariagin – język ukraiński

Redaktor statystyczny: doc. dr Kiejstut R. Szymański
Redaktor techniczny: Fedir Nazarchuk
Skład i łamanie: Fedir Nazarchuk
Opracowanie graficzne: Fedir Nazarchuk