fb


1380725170

O nas

Instytut Humanum powstał w 1999 roku z potrzeby powołania do życia instytucji będącej profesjonalnym doradcą i wydawcą publikacji naukowych. Humanum działa na rynku edukacji wyższej świadcząc usługi doradcze, wydawnicze oraz badawcze. Instytut koncentruje się na działalności doradczo-naukowej
w zakresie rozwoju i planowania kariery naukowej.
W aktywny sposób wspiera rozwój ludzi polskiej nauki, umożliwiając publikację ich dorobku naukowego na łamach czasopism punktowanych, uczestnictwa
w projektach naukowo-badawczych, konferencjach oraz dydaktyce.

Wydawnictwo Humanum publikuje czasopisma naukowe punktowane zarejestrowane w Bibliotece Narodowej
w Narodowym Ośrodku ISSN w Warszawie oraz na wykazie Mnisterstwa Nauki i Szolnictwa Wyższego
w Polsce tzw. Lista B.

Obszarem zainteresowań są ponadto badania naukowe, granty oraz projekty naukowe o skali europejskiej
i międzynarodowej. Instytut oferuje również duży zakres kierunków edukacji ustawicznej tj. studiów podyplomowych (w tym BBA, MBA, DBA, LLM, w kilku formułach na rynku polskim, słowackim, czeskim, węgierskim, gruzińskim i brytyjskim ) oraz szeroki wybór kursów doszkalającyh.

Instytut współpracuje z szeregiem partnerów – uczelni zagranicznych, instytucjami naukowymi itd. Organem merytorycznym i wspierającym jest Rada Naukowa,
w skład której wchodzą wybitni profesorowie min. z Polski, USA, Słowacji, Czech, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Malty oraz Wielkiej Brytanii.

Partnerzy

Subskrypcja

Bądź z nami w kontakcie!

Oferta

Preply  Preply  cezo oferta  podwika oferta