facebook-128

Trenerzy

Ilustracja kontaktu

Dr Maria Johann

Dr Maria Johann - absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Amerykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie zatrudniona w Instytucie Rynków i Konkurencji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką strategii marketingowych zarówno w ramach działalności badawczej, jak i dydaktycznej. Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych opublikowanych w języku polskim i angielskim, m.in. opracowań książkowych: Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Strategie marketingowe w turystyce, Services Marketing, a także ekspertyz naukowych, monografii, skryptów oraz artykułów z dziedziny nauk ekonomicznych. Prowadziła szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania, m.in. dla Polskiego Związku Fitness & Wellness, Eurofinance oraz Global Business Center. Odbyła staż naukowy w Robins School of Business, University of Richmond, a także prowadziła wykłady w Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi Georgian-American University of Technologies, University Institute in Lisbon, Atilim University oraz współpracowała przy programie EMBA University of Tennessee.

Kadra