facebook-128

Trenerzy

Ilustracja kontaktu

Assoc. Prof. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Transportu Lotniczego Politechniki Czeskiej w Pradze. Był jednym z założycieli Wydziału Lotnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach w Republice , gdzie pełnił funkcję zastępcy dziekana, a obecnie prowadzi wykłady w Katedrze Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Pracował również w Ministerstwie Obrony Narodowej Republiki Słowackiej w Bratysławie jako dyrektor generalny oraz krajowy dyrektor ds. uzbrojenia. Reprezentował Republikę Słowacką w organach NATO w Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD - Conference of National Armaments Directors) w Brukseli oraz w Unii Europejskiej w Europejskiej Agencji Obrony ( EDA- European Defence Agency EDA) w Brukseli. Pełnił funkcję szefa wiodących zespołów ekspertów największych projektów modernizacji uzbrojenia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej min. zakup nowego samolotu transportowego i systemów komunikacji mobilnej. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek z branży lotniczej. Jest autorem ponad 350 artykułów i publikacji z dziedziny zarządzania, lotnictwa, członkiem rad naukowych uniwersytetów i rad redakcyjnych czasopism naukowych oraz branżowych.

Kadra