facebook-128

Akredytacja

Akredytacja

 

abs logo transparent010clear

Akredytacja studiów MBA to profesjonalna ocena programu, dokonana przez niezależną organizację, która ustala standardy jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej. Akredytacja Programu Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przez Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii to potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów edukacyjnych w kształceniu profesjonalnych kadr menedżerskich oraz najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA.

Absolwenci Programu Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na podstawie brytyjskiej akredytacji Apsley Business School of London otrzymują prestiżowy dyplom w języku angielskim sygnowany przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London.
Absolwenci wraz z dyplomem w języku angielskim otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z listą modułów Programu Executive MBA.

 

iadl cert

 

Kadra