facebook-128

Aktualności

Promocja Absolwentów Executive MBA


3 marca 2017 r. w Sali Senatu WSM w siedzibie Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczysta Promocja absolwentów Elitarnego Programu Studiów Podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) Uroczystego aktu promocji dokonał JM Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, , MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie wręczając absolwentom stosowne certyfikaty oraz świadectwa ukończenia studiów. Swoje słowa do absolwentów skierował również JE Mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie.
 

W uroczystości wśród zaproszonych gości udział wzięli m. in.: Pan mgr Tomasz Szmel Dyrektor Centrum Ds. Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie oraz Pani Dyrektor Elżbieta Jędruszczak.

 

Kadra